Sabtida, Diisambar 31, 2022
Bogga ugu weyn Tags Jirro

Tag: cuduro

U ducee xanuunnada bogsashada leh

2
AYUUB 5: 12 12 Isagu wuxuu quudhsadaa khiyaanooyinka khiyaanooyinka, Si ayan gacmahoodu u oofin karin farsamadoodii. Cudurrada oo dhami ma aha sababo dabiici ah, ...

25 Qodobbada Salaadda ee Daawaynta Dhammaan Jiritaanka Bukaanka iyo Cudurada

2
Falimaha Rasuullada 10:38: 38 siduu Ilaah Ciisaha reer Naasared ugu subkay Ruuxa Quduuska ah iyo xoogga: oo wuxuu ku wareegey wanaagga, wuuna bogsiinayay waxyaalahan oo dhan ...

20 Qodobbada Salaadda Dagaallada ee Bukaannada Bogsiinta

12
Falimaha Rasuullada 10:38: 38 siduu Ilaah Ciisaha reer Naasared ugu subkay Ruuxa Quduuska ah iyo xoogga: oo wuxuu ku wareegey wanaagga, wuuna bogsiinayay waxyaalahan oo dhan ...

50 Tilmaamaha salaadda dagaalka ka dhanka ah jirrooyinka iyo cudurada

1
Salaadda ciidaha ayaa tilmaamaya cudurada iyo cudurada. Cudur kasta waa cadaabta shaydaanka. Fal 10: 38. Ciise wuxuu u yimid inuu baabi'iyo shuqullada ...