Nala soo xiriir

Nala soo xiriir halkan foomka

    Ha ku faafin tan ama ha ku xannibmin