80 Qodobbada Salaadda Dagaalku waxay ka yimaaddaan Buugga Sabuurrada

2
38178

Sabuurradii 144:1:
1 Waxaa mahad leh Rabbiga xooggayga ah, Oo gacmahayga bara bara bara, Oo farahaydana ku dagaallama,

Markay tahay qoraalka Goobaha salaadda dagaal, buugga sabuurrada waa buug tixraac. Waxaan ka soo aruurinnay ilaa 80 qodob oo ah salaadaha dagaalka buugga sabuurada. Dhibcaha salaadda ee si taxaddar leh loo xushay si ay kuugu suurtagasho inaad la gasho dagaal ruuxiga ah Ma u baahan tahay faragelin rabbaani ah noloshaada? Miyaad ku dulman tahay caqabad kasta? Hadday haa tahay markaa dhibcaha ducadan waa adiga. Ma jiraan wax caqabad ku ah samada hoosteeda oo aynaan ku tukan karin inta aan ka baxeyno. Magaca Ciise ayaa naloo siiyay inaan hoos u dhigno dhamaan awoodaha shaydaanka ee ku taagan jidkayaga weyn. Markaad tukan weydo waxaad ku sii nagaaneysaa sheydaanka. Xaalad kasta oo aadan ka hor imaanin way sii wadi doontaa inay kaa horkeento. Waa inaad kacdaa oo aad iska caabbisaa sheydaanka, haddii aad rabto noloshaada nabad, markaa waa inaad qaadataa dagaal ruuxi ah.

Qodobbada salaadda dagaal ee ka socda buugga sabuurka ayaa kugu xoojin doona inaad ka adkaato dhammaan xoogagga ka soo horjeedda jidkaaga ugu sarreeya. Ilaah wuxuu ina siiyay awood ku saabsan sheydaanka, waxaanan u adeegsanaynaa mas'uuliyiinta salaadda. Ogow tan kaliya ee sida loogu tuuro caabbiga ruuxiga ahi waa adoo iska caabinaya ruux ahaaneed. U soo ducee dagaalkan dagaalka ah ee salaadda cibaadada ku muujinaya iimaanka maanta oo fiirso noloshaada oo isu beddelay sharaf ilaa ammaanta magaca Ciise.

KINDLY DAAWASHO WALBA DAYARAY TVga YOUTUBE
Hadda waad iska qortaa

80 Qodobbada Salaadda Dagaalku waxay ka yimaaddaan Buugga Sabuurrada


1. Awooda kuwa sharka leh ha loo afgembiyo sidii buunshaha dabaysha hor taal, magaca Ciise.

2. Jidka kuwa sharka leh loo daayo meel kastoo noloshayda ka mid ah ha lumiyo, magaca Ciise.

3. Sayidow, qosol iga ilaali la taliyayaasha xumaan oo dhan ee iga geesta ah in lagu caayo magaca Ciise

4. Sayidow, firdhin dhammaan kuwa sharka ah oo magacayga aawadiis laygu soo ururiyey magaca Ciise

5. Sayidow, waxaad ku garaacdaa lafta dhabarkayga mid bir ah oo bir ah magaca Ciise.

6. Rabbiyow cadaawayaashayda u burburi sidii dheryasameeyaha dheryasameeyaha magiciisa ciise

7. Sayidow, cadaawayaashayda oo dhan ku wada burburi belaayo kasta oo xun oo lagu helo magaca Ciise

8. Sayidow, iimaanka kuwa sharka ah noloshayda ku burburi magaca Ciise

9. Sayidow, cadowgaaga ku baabi'iya adoo adeegsanaya afafka sunta ah ee noloshayda iyo aayahooda magaca Ciise.

10. Cadaawayaashayda oo dhami ha ku kufsadeen taladooda, magaca Ciise.

11. Kuwa sharka leh ha loo tuuro kuwa badan oo xadgudubkooda ah, magaca Ciise.

12. Sayidow, cadaawayaashayda oo dhammu ha ceeboobeen oo magaca Ciise ha ku ceeboobeen.

13. Sayidow, cadaawayaashayda oo dhammow, ceeb ha ceeboobeen oo fallaadhoodana ha ku soo celiyeen magaca Ciise.

14 Rabbiyow, cadhadaada la kac, Oo ku kac dhirifka cadaawayaashayda.

15 Sayidow, kuwa sharka leh sharkoodu ha dhammaado.

16 Sayidow, waxaad diyaarsataa alaabooyinka dhimashada, Oo kuwa i silciya gacantooda ka gees.

17. Sayidow, fallaadhahaaga igu soo booqo cadaawayaashayda.

18. Sayidow, cadaawayaasha naftayda ha ku dhacaan yaamayska ay qodeen.

19. Sayidow, kuwa xumaanta ku xadgudbay madaxooda ha dul saaran yihiin.

20. Sayidow, dulmiga cadowga daraaddiis ha ku soo dejiso jidkiisa.

21. Sayidow, cadaawayaashaydu ha dhacaan oo hortaada ha halligaan.

22. Sayidow, shabaggii cadaawayaashu cagihiisa ha qabsadeen.

23. Kuwa sharka leh ha lagu dhex khiyaaneeyo khiyaanadooda, magaca Ciise.

24. Sayidow, gacanta kuwa sharka leh gacantiisa jebi magaca Ciise.

25. Dhibaatooyinka cadaawayaashaydu ha ku bateen magaca Ciise

26. Kac Sayidow, cadowga najixi oo naftayda ka samatabbixi kuwa sharka leh oo cibaadooda magaca Ciise

27. Codad, roobdhagaxyaale, dhuxul ololaya, hillaac iyo fallaadho xagga Rabbiga ka kala firdhay ciidammada cadowga, magaca Ciise.

28. Sayidow, cadaawayaashayada cadaawayaashayda geli.

29. dulmiga oo dhan ha u garaaco sidii ciidda dabaysha horteeda, magaca Ciise.

30. Ha loo tuuro sida wasakhda jidadka, iyo magaca Ciise.

31. Sayidow, liqi cadhadaada iyo kuwa silcinaya cadhadaada magaca Ciise

32. Sayidow, dabku ha u cuno kuwa sharrowga ah iyo abuurkoodaba magaca Ciise

33. Sayidow, naftayda ka badbaadi xoogga eeyaha iyo afka libaax magaca Ciise

34. Sayidow, dhammaan xeeladaha xun ee cadowga ha diido in lagu sameeyo magaca Ciise

35. Cunnada hilibka iyo kuwa khamriga cabba ha ku xumaadaan oo ku dhacaan magaca Ciise.

36. Sayidow, cadaawayaashayda ciqaabtooda ugu abaal mari magaca Ciise.

37. Bushimaha oo dhan oo ku hadla waxyaalo xunxun oo ay ku faanaan oo ay igu caayayaan magacayga ha ku aamusiiyaan magaca Ciise.

38. Sayidow, u soo dir malaa'igahaaga inay beero cabsi iyo argagax qalbiga dhakhaatiirta sixirbararka oo magacayga aawadood iigu soo wada ururay.

39. Xumaan baa dili doonta kuwa sharka leh; Oo kuwa neceb kuwa xaqa ahuna waxay ku baabba'aan magaca Ciise Masiix.

40. Sayidow, la dagaallama magaca Ciise igula dirira

41. Kuwa naftayda doondoonayaa ha ceeboobeen oo ha ceeboobeen, magaca Ciise.

42. Dib ha loogu noqdo oo ha lagu wareero kuwa waxyeelladayda wax ku hindisa, magaca Ciise.

43. Malaa'igta Rabbiga ha eryado oo ha silciso cadaawayaasha naftayda, magaca Ciise.

44. Jidka cadaawayaashaydu ha noqdo mid madow oo sibiibix ah, magaca Ciise.

45. Halaag ha ku dhaco cadaawayaashayda iyagoo aan ogayn, magiciisa aawadiis.

46. ​​Sayidow, kuwa cadaawayaashayda qaldanu yaanay igu rayrayn, Oo yaanay indhaha ku hayaan kuwa sababla'aanta ii nebcaada.

47. Ku ceeboobi oo ha u wada ceeboobi doonaan kuwa waxyeelladayda ku reyree magaca Ciise.

48. Iyagu ha is huwadeen ceeb iyo sharafdarro kuwa iska weyneeya magaca Ciise.

49. Seefta kuwa sharka lahu qalbigooda ha galaan oo qaansooyinkooda ha ku jabto magaca Ciise.

50. Cadaawayaasha Rabbiga oo dhammi waxay noqon doonaan sida baruurta neefka oo dhan, oo qiiqiisa ayaa lagu gubi doonaa magaca Ciise.

51. Cadaawayaashayda oo dhan waxaa lagu hayaa qabriga sidii ido oo kale, dhimashaduna ha ku daaqdo magaca Ciise.

52. Sayidow, afafka cadowga iga qaad magaca Ciise

53. Ilaahoow cadowga ilkaha ku jejebi afkooda, magaca Ciise

54. Ha u dhalaaleen sidii biyo had iyo goorba ku socda magaca Ciise.

55. Markuu cadowgu qaansada fallaadhihiisa ku ganjebiyo, ha la burburiyo, magaca Ciise.

56. Dhibbanayaasha mid kastoo ka mid ahba waa inuu u sii gudbaa sida dhalmada oo kale si aan loo arkin qoraxda, magaca Ciise.

57. Ha u warwareegeen inay xaggooda wax u socdaan oo u socdaan oo cunto u cunaan, haddaan lagu dhergin, magaca Ciise.

58. Kuwa sharka lahu seef ha ku dhaceen, magaca Ciise.

59. Ilaah wuxuu ku dhaawici doonaa madaxa cadowga iyo kan sharka ah magaca Ciise.

60. Miiskoodu hortooda ha ku noqdo dabin, magaca Ciise.

61. Ha u ahaato inay wax u qaban lahaayeen wanaaggoodu ha noqdo dabin, magaca Ciise.

62. baabbi'iyahu ha baabbi'iyo wixii uu cadowgu haysto oo dhan, oo shisheeyayaashuna hawlihiisa ha boobeen, magaca Ciise.

63. Wuxuu jeclaaday habaaridda, markaasaa loo soo raacay; sidii uusan ugu faraxsanayn barakada, sidaas ha u fogeyso isaga, magaca Ciise.

64. Ha noqdeen sida cawska guryaha korkooda ka kor engegay intaanu korin, magaca Ciise.

65. Sayidow, gacantaada u fidi cadaawayaashayda si aad u wada baabbi'iso dhammaantood magaca Ciise

66. Xumaantooda bushimahooda ku haysa magaca Ciise.

67. Rabbiyow, ha u oggolaan damacyada kuwa sharka leh oo ha sii kordhin magaca Ciise Masiix.

68. Dhuxul ololaya ha ku soo dul daato magaca Ciise.

69. Ha loo googooyo dabka iyo yaamayska dhaadheer oo yaan mar dambe la soo bixin magaca Ciise.

70. Indhahoodu ha madoobaadeen inayan arkin, magaca Ciise.

71. Dhexdooda si joogto ah u rux, magaca Ciise.

72. Guryahoodu ha noqdeen meel cidla ah, yaan cidina degganaan, magaca Ciise.

73. Xumaan ku soo dar xumaantooda, magaca Ciise.

74. Kuwa waxyeelladayda doondoona, Oo magaca Ciise ha ku ceeboobeen cay iyo sharafdarro.

75. Ku diiri dabeyl daran oo ka baqi dabayshaada, magaca Ciise.

76. Indhahayguna waxay arki doonaan waxa aan doonayo cadaawayaashayda, oo dhegahayguna waxay maqli doonaan waxa aan jeclahay oo ah kuwa sharka leh oo igu kacay, magaca Ciise.
77. Carruurtiisu ha ahaadeen kuwo had iyo goor tuugo iyo tuugo leh, oo kibistooda ha ka doondoon meelo baabba 'ah, magaca Ciise.

78. Sharku ha ugaarsado cadowga rabshadaha wata si uu xukunka uga tuuro, magaca Ciise.

79. Sayidow, hillaac soo tuur oo dhammaantood magacayga ku kala firdhi magaca ciise.

80. Ilaah ha kaco oo cadaawayaashiisa oo dhan ha kala firdheen, magaca Ciise.

Rabbiga ah Ilaaha dagaalka, Waad ku mahadsan tahay inaad cadaawayaashayda oo dhan ku dishay magaca Ciise.

 

KINDLY DAAWASHO WALBA DAYARAY TVga YOUTUBE
Hadda waad iska qortaa

2 COMMENTS

KA BEDDELISTA

Fadlan qor faalladaada!
Fadlan halkan ku qor magacaaga

Boggani wuxuu isticmaalaa Akismet si loo yareeyo spam. Baro sida xogtaada faallooyinkaaga looga shaqeeyo.